1 Pendidikan Agama Islam SMP
a. Silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam
b. Silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam 7
c. Silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam 8
d. Silabus dan RPP Pendidikan Agama Islam 9
2 Pendidikan Kewarganegaraan SMP
a. Silabus dan RPP Kewarganegaraan
b. Silabus dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan 7
c. Silabus dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan 8
d. Silabus dan RPP Pendidikan Kewarganegaraan 9
3 Bahasa Indonesia SMP
a. Silabus dan RPP Bahasa Indonesia
b. Silabus dan RPP Bahasa Indonesia 7
c. Silabus dan RPP Bahasa Indonesia 8
d. Silabus dan RPP Bahasa Indonesia 9
4 Bahasa Inggris SMP
a. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 7A
b. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 7B
c. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 8A
d. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 8B
e. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 9A
f. Silabus dan RPP Bahasa Inggris 9B
5 Matematika SMP
a. Silabus dan RPP Matematika
b. Silabus dan RPP Matematika 7
c. Silabus dan RPP Matematika 8
d. Silabus dan RPP Matematika 9
e. Silabus dan RPP Matematika 7A
f. Silabus dan RPP Matematika 8A
g. Silabus dan RPP Matematika 9A
6 IPS SMP
a. Silabus dan RPP IPS Terpadu
b. Silabus dan RPP IPS Terpadu KTSP
c. Silabus dan RPP IPS Terpadu 7
d. Silabus dan RPP IPS Terpadu 9
10 Silabus dan RPP IPA Terpadu SMP
11 Silabus dan RPP Seni Budaya SMP
12 Silabus dan RPP Penjas SMP
13 Silabus dan RPP Tikom SMP
14 Gapura Basa SMP
a. Silabus dan RPP Gapura Basa 7
b. Silabus dan RPP Gapura Basa 8
c. Silabus dan RPP Gapura Basa 9